Thông báo Xem thêm

Thay đổi giao diện WEBSITE mới. (17/01/2015 10:29)

Trong tháng 12, Trường mầm non Kitten thay đổi giao diện Website với mục đích:

- Đăng các nội dung chương trình học theo độ tuổi để phụ huynh cập nhật thường xuyên.

- Có nhiều thông tin cụ thể, chi tiết để phụ huynh tìm hiểu về Trường mầm non Kitten.

- Liên kết chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục, chăm sóc bé thông qua thư điện tử.

                                                                                                       Trân trọng thông báo!


 
Hoạt động ngoại khóa Xem thêm
Thông báo
Thay đổi giao diện WEBSITE mới.

Trong tháng 12, Trường mầm non Kitten thay đổi giao diện Website với mục đích:

- Đăng các nội dung chương trình học theo độ tuổi để phụ huynh cập nhật thường xuyên.

- Có nhiều thông tin cụ thể, chi tiết để phụ huynh tìm hiểu về Trường mầm non Kitten.

- Liên kết chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục, chăm sóc bé thông qua thư điện tử.

                                                                                                       Trân trọng thông báo!